Corona Virus – avlyste arrangementer

Vårens arrangement på Follo DPS – Å TA SEG FREM I LIVET utgår grunnet Corona smitte.

De planlagte temakveldene kan dessverre ikke gjennomføres da Follo DPS har fått restriksjoner for møtevirksomhet og samlinger.

Vi kommer tilbake med nytt program for høsten 2020 på et senere tidspunkt.