Julehilsen fra Ålesund

I Ålesund har vi tatt grep på tvers av tilhørighet i koronakrisen, og kommunen sitt organisasjonsforum innen psykisk helse og rus har blitt utvidet og endret karakter.

Fra årsskiftet slo Ålesund kommune seg sammen med Haram, Ørskog, Sandøy og Skodje kommune og det å få koronakrisen i en tid med kommunesammenslåing har vært utfordrende. Men vi har stått sammen for å komme oss gjennom dette på best mulig vis. Gjennom samarbeid i flere år, kjenner vi hverandre godt og forumet føler at jobben man gjør nå er ekstra viktig. Tilbudet forumet gir er et viktig supplement til de offentlige tjenestene innen psykisk helse og rus, samt hjemmetjenestene.

PUSTEROMMET

Likepersoner og erfaringskonsulenter fra LPP og Mental Helse tilbyr råd og veiledning, informasjon om rettigheter, omsorg- og støttesamtaler onsdager 12.00-18.00. Vi er tilgjengelig for drop in samtaler og et varmt felleskap. Vi kan være en personlig los, og bidrar med søknader og klager. Individuelle samtaler og oppfølging andre dager etter avtale. Vi er tilgjengelig på digitale flater og på telefon 7 dager i uken.

Pusterommet hadde ordinær drift frem til 11 mars, og fra 13 mars tilpasset vi driften av tiltaket ut fra smittevernhensyn og behov. Lokalene ble rigget med en meter (tidlig fase 2 meter) avstand mellom sitteplassene. Berøringsflater ble spritet før og etter åpningstid, og underveis mellom gjestene. Det stod fremme antibac på alle bord og gjester ble anmodet om å være nøye med å overholde restriksjonene. Det var ikke matservering, men gjestene ble servert en kopp kaffe og vaffel med bruk av engangs utstyr. Det var hele tiden begrensinger på hvor mange som kan være i lokalene til samme tid. Åpningstidene var ut uke 34 mandager og torsdager 11.00-14.00. Fra uke 35 har Pusterommet hatt ordinær åpningstid onsdager 12.00-18.00 og andre dager etter avtale. Vi har hatt ca 165 nye pårørende og brukere som har tatt kontakt i en vanskelig tid og vi har produsert minst 2000 frivillige timer.