Invitasjon til faginnlegg om traume og traumeforståelse på Møteplassen – for erfaringsutveksling, fag og kunnskap.

Les mer her: Faginnlegg