Implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus

Helsedirektoratet er i gang med å planlegge implementering av pakkeforløpene for psykisk helse og rus, og LPP er aktiv i implementeringsarbeidet. Helsedirektoratet viser til at brukerorganisasjonene og andre bruker- og erfaringsmiljøer er viktige samarbeidspartnere i arbeidet med å få pakkeforløpene implementert, og at deres engasjement er avgjørende for hvor stor betydning pakkeforløpene vil få for den enkelte bruker og pårørende.

LPP er aktiv i dette arbeidet. Har du synspunkter? Send i så fall en mail til lpp@lpp.no

Informasjon om pakkeforløpene finner du her.