Høring – oppfølging av forslagene fra tvangslovutvalget

LPP har i dag sendt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet om oppfølging av forslagene fra tvangslovutvalget.

Høringssvaret finner du her: LPP, høringssvar tvangsbegrensningsloven, nov 2021

 

Vi viser for øvrig til LPPs uttalelse til NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven. i januar 2020.