Brudd på psykisk helsevernloven §3.9

LPP har i dag sendt brev om brudd på psykisk helsevernloven §3.9 til helse- og omsorgsministeren, Helsedirektoratet, samt helseforetakene. Vi ber adressatene om

  • å minne helseforetak i det ganske land om at brudd på psykisk helsevernloven §3.9 er like ulovlig som andre lovbrudd.
  • å se på pårørende som medspillere som ønsker det beste for sine.
  • å anerkjenne at pårørende har god kunnskap om den de er pårørende til.
  • at det skal bli en form for straffereaksjon når loven brytes.

Brevet finner du her: Brudd på psykisk helsevernloven §3.9