Julehilsen fra Bærum

Hva skjedde i 2020 i LPP Bærum -og litt om planene for 2021

Dagsseminaret for pårørende som LPP Bærum arrangerte sammen med LPP Buskerud og LPP Asker på Holmen fjordhotell i Asker i høst hadde temaet psykose og schizofreni.
LPP Bærum har ansvaret for det praktiske ifm arrangementet og vi hadde alliert oss med Vestre Viken HF ifm det faglige.
Paul Møller og Mia Iversen fra Vestre Viken HF holdt foredrag for oss. Paul Møller har lang erfaring innen feltet alvorlig psykisk lidelse. Han er dr.med., spesialist i psykiatri, forskningssjef ved Klinikk for Psykisk Helse og Rus i Vestre Viken HF.
Paul er opptatt av pasient og pårørendeperspektivet i behandlingen. Han ga innsikt og forståelse basert sin forskning og på innholdet i den boken han nylig har gitt ut som heter «Schizofreni – en forstyrrelse av selvet». Med undertittel: Forståelsens betydning for klinisk virksomhet. Han fortalte betydningen av det den empatisk utforskende samtalen i denne sammenheng. Og han fortalte om en innholdet i en mye delt artikkel «10 ting du kanskje ikke visste om schizofreni», som han har skrevet.


Med god styring fra Mia Iversen som er sykepleier med master i psykisk helsearbeid i Vestre Viken HF, gjennomførte vi gruppearbeid basert på våre egne erfaringer som pårørende.
Det er klart at LPP Bærum i sommer veldig usikre på om vi kunne arrangere et stort seminar av denne typen- i disse COVID-19 tider. Det var i sommer bla. usikkerhet med hensyn til lovlig antall deltagere på et seminar av denne typen og det var usikkerhet med hensyn til hvor mange LPP medlemmer ville ønske å delta – hvis smittetallet fortsatt var økende. Vi valgte å sette maksimalt antall deltagere til 50. Det var bra. For rett før arrangementet skulle arrangeres 17. september ble det i Asker ble grensen for antall deltagere på slike arrangementer satt ned til 50. Det gikk heldigvis bra at vi hadde planlagt ut fra dette antallet.
Det var mange som ønsket å delta på dagsseminaret – heldigvis – men det var trist å si nei til medlemmer fordi vi vi hadde lang venteliste av LPP medlemmer som ønsket å delta..
Mange av de som hadde meldt seg på dagsseminaret sa at det i 2020 hadde vært en annerledes vår og sommer og at det på denne måten var det godt å komme sammen med andre pårørende – og å få litt faglig påfyll. Men vi snakket også i forkant med medlemmer som var skeptiske til å melde seg på seminaret pga. Covid-19.
LPP Bærum har gjennom mange år holdt erfart at det er viktig og meningsfylt for pårørende å lære mer om schizofreni og psykose. Vi planlegger derfor å arrangere våre faste Psykose/schizofreni- seminarer igjen på Bærum sykehus høsten 2021, dersom det er mulig ut ifra Covid-19 situasjonen. De seminarene vil etter planen være åpne for alle.
Vi har videre starte planleggingen av et nytt dagsseminar for pårørende på Holmen fjordhotell 8. mai 2021, sammen med LPP Buskerud og LPP Asker. Arbeidstittel for dette dagsseminaret er: Angst, panikkangst, alvorlige depresjoner og langtidssyke. Håper Covid-19 situasjonen da er under kontroll og at det blir mulig å gjennomføre dette.