Bjørg Njaa – Minneord

Bjørg Njaa var landsstyreleder i Landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse i to perioder fra 2001 til 2005.

Bjørg Njaa ble valgt til landsstyreleder på landsmøtet i 2001, hvor det ble understreket at LPP måtte bli en mer synlig og aktiv aktør i diskusjonen om hvordan mennesker med psykiske lidelser skulle bli bedre ivaretatt, og at LPP skulle være mer synlig i offentligheten. Bjørg Njaas store innsats for LPP i de årene hun var landsstyreleder har vært som døråpner for Landsforeningens videre arbeid og at hun satte LPP på kartet.

Hun stod frem i NRK TV i helsemagasinet «Puls» i september 2001, hvor temaet var pårørende til psykiatriske pasienter, der hun fortalte sin historie som pårørende. TV-innslaget førte til en storm av telefoner både til LPP sentralt og til våre lokallag.

I perioden Bjørg Njaa var leder i LPP fokuserte hun på personer med alvorlig psykisk sykdom og hvordan den innvirket på deres pårørende. Dette har vært LPPs gjennomgående tema. Hun pekte på konsekvensene av en rask nedbygging av sykehusene og mangel på oppbygging i kommunene, og de virkninger det har både for brukeren og for oss som pårørende.

Et spesielt prosjekt i LPPs korte historie var konferansen om frivillighet og tvang som LPP var en sentral medarrangør av i 2004.

Bjørg skrev i årsberetningen for 2005 hva som hadde vært viktig i hennes fire år som leder av foreningen: «Spørsmålet om krenkelser og overgrep, respekt og verdighet, politiets rolle, helsepersonalets holdninger, og kampen for en mer human psykiatri, har stått sentralt i min 4 års periode.»

Etter at hun gikk av som styreleder var hun fortsatt aktiv i LPP som leder for foreningens menneskerettighetsutvalg samt i fellesaksjonen for medisinfri behandling.

Bjørg Njaa sovnet stille inn etter en lengre tids sykdom på Solborg Helsehus 23. november.

LPP takker Bjørg Njaa for hennes iherdige innsats med å forbedre forholdene for de pårørende og pasienter innen psykisk helse.

 

For Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Carl Fredrik Aas Nestleder i LPP