Å være pårørende til psykisk syk og utfordringer

Landsforeningen for pårørende i Vesterålen (Lpp) har vært en aktiv brukerorganisasjon i mange år. I starten jobbet vi mye for brukere med tilbud om fysisk aktivitet, bl.a. i prosjektene «Et sunnere liv» og «Unge ut på tur». Viktige tilbud og som fikk brukere ut og med i et fellesskap. For oss pårørende har også det sosiale gjennom medlemskap vært viktig. Ikke minst det å møte andre med samme erfaringsbakgrunn, oppnå å bli forstått og hørt og kunne hente støtte av hverandre. Sjøl om vi er en naturlig del av nettverket til den syke, blir vi ikke alltid inkludert i behandlingsopplegget eller invitert til samtale for egen krise.

Noen av våre medlemmer har møtt Seikkula, en finsk professor i psykoterapi. Han ble hyret til å komme hit for å fortelle om hvordan pårørende i Finland blir automatisk tatt med i samhandlingen og behandlingen rundt den som sliter psykisk, og har slik mye bedre resultater enn Norge og til en mye lavere kostnad.
Å stå noen nær som sliter med psykisk sykdom eller rusavhengighet, gir livet noen ekstra utfordringer. Vi ønsker derfor mer kontakt med hjelpeapparatet og håper å få en felles møteplass. Et sted å ta opp ulike temaer knyttet til det å være pårørende. Der man får fram ulike erfaringer, som dialog angående generell medisinering og andre ting som påvirker brukerne sin livskvalitet.

Lpp sentralt har startet ordningen Møteplass, utviklet for å støtte og styrke pårørende til psykisk syke og eller rusmiddelavhengige i deres
livsutfordringer. En arena for medvirkning og gjensidig læring mellom pårørende og fagfolk. Vi håper å få konseptet på plass også her.

Lpp arbeider for å vise at pårørende er en ressurs og en del av løsningen for den som er syk. At deres erfaringer skal bli tatt på alvor av helsevesenet og kommunene. Et vanlig medlem trenger ha egenerfaring. Man kan også være støttemedlem uten egen erfaring. For å bli medlem, går man inn på lpp.no og trykker på «Bli medlem».