10 gode grunner for å være medlem i LPP

  1. Være med i et felleskap og et nettverk sammen med andre som har opplevd det samme som deg. Du er ikke alene!
  2. Få råd og kunnskap om hvor du kan henvende deg når neste krisen kommer.
  3. Utveksle erfaringer og lære av andre slik at man ikke gjør de samme feilene.
  4. Være med å påvirke lovgivningen innen psykisk helse når det gjelder pårørendes rettigheter og forbedring av lovverket når det gjelder den psykisk syke.
  5. Være med på foredrag og få informasjon om forskjellige psykisk sykdommer, om hvordan helsevesenet arbeider innen psykisk helse og mange andre temaer som kan komme til nytte å forstå din situasjon og hvordan du kan mestre den.
  6. Ha individuelle samtaler og eller være med i en samtalegruppe for å få råd eller bearbeide din situasjon. Helsepersonell har ofte lite tid til å snakke med pårørende eller gi dem råd hvordan de skal takle deres situasjon. Vi er her for deg og har tid for deg.
  7. Du kan snakke om dine utfordringer med psykisk helse problemer i familien i et trygt miljø hvor vi forstår deg. Vi er der selv.
  8. Støtte en landsomfattende organisasjon som arbeider for å forbedre rettighetene til pårørende samt forbedre forholdene for de psykisk syke.
  9. Få muligheten til å delta i sosial arrangementer med andre som har opplevd det samme som deg.
  10. LPP arbeider både på nasjonalt nivå og lokalt gjennom lokale lag for å hjelpe deg.