Nytt fra Bergen

Vi biter tennene sammen og holder de viktigste aktivitetene gående. 

Vi fortsetter i det som dessverre er blitt vår hovedrollen: Vaktbikkjer. 

Vi forbereder oss til årsmøtet. 

På siste styremøtet signerte vi saksdokumentene som skal sendes til våre medlemmer og legges ut på vår Internettside før årsmøtet 25. mars. Som i fjor skal årsmøte holdes fysisk kun med styret. Medlemmene sender eventuelle forslag og kommentarer i forveien. 

På lik linje med de fleste frivillige organisasjoner har LPP Bergen hatt et utfordrende år i 2020. 

Fra starten av pandemien har LPP Bergen gjort sitt ytterste for å fortsette å støtte medlemmene i den vanskelige tiden. «Business almost as usual» er utrolig vanskelig å holde når de fleste avlyser alt, til og med det som er tillatt. 

I februar, mars og april var vi tvunget til å avlyse samtalegruppene, som er den viktigste støtten vi tilbyr. Da opprettet vi en vakttelefon betjent av veilederne og styremedlemmer. 

Digitale løsninger kunne ikke benyttes noe særlig av våre medlemmer. Mange er eldre og/eller ikke har utstyr og/eller ikke befinner seg i gunstige omgivelser for møter (med pasient boende hjemme for eks.). 

Vi benyttet oss av mulighet til fysiske møter med avstand så snart det var tillatt igjen. Til det formålet valgte vi å leie møterom på hotell slik at vi kunne ha god avstand mellom deltakerne. 

Vi har ellers fortsatt å delta regelmessig via Teams o.l. i andre aktiviteter som representasjon og møter i andre:

  • Bergen Kommune:   Informasjons- og innspillsmøte i Etat for psykisk helse og rustjenester. 
  • Helse Bergen
  • seksjon for samhandling | brukermedvirkning
  • Sandviken sykehus 
  • Betanien sykehus
  • Haukeland sykehus
  • Styret i FFO Bergen
  • Styret i WAPR Norge
  • LMS (stengt i perioden)

En annerledes vår er i sikte. Annerledes for oss mennesker i våre hus, kontorer og byer, men i hagen, i skogen og på fjellet vil våren invitere oss igjen til fornyede håp og glede. 

Christine Lingjærde

styreleder