Samtalekvelder Indre Østfold

Lpp Indre Østfold inviterer til samtalekvelder i samarbeid med Frivillighetssentralen.

Samtaler høst 2018

Våren 2018

Hei!

Indre Østfold LPP er en liten forening, med i dag 20 medlemmer. Vi er glade for alle som tar kontakt! Vi har hatt fokus på å være støttende for hverandre gjennom å treffes mer og mindre jevnlig. Vi er en mindre gruppe som møtes hjemme hos Marianne en gang i måneden.  Det er ikke mange pårørende som ønsker «å stå frem». Vi vil understreke at det er helt uforpliktende og bare koselig om du vil komme en tur.

Planen for våren er å bestille tur til schizofrenidagene for interesserte.

Vi lager en liten presentasjonsbrosjyre som blir delt ut på sykehuset Kalnes´undervisningsseminar for pårørende til personer med psykoselidelser 9. april.

Hilsen Marianne

LPP Indre Østfold sin lokalside

Ta kontakt om det er noe du lurer på! Vi er flere pårørende som gjerne vil hjelpe å svare på spørsmål og lytte…

Kontaktdata: marianne.aagard@me.com
Telefon: 90 20 61 69

leder: Marianne Aagaard

sekretær: Guri Stoksbjerg

kasserer: Odd Stoksbjerg

styremedlemmer: Tormod Ropeid, Tone Røise, Hanne Dalen

Siden 2014 har samtalegruppe bestående av 3-7 medlemmer møttes med synkende hyppighet. Vi har brukt to forskjellige møtesteder i Spydeberg. Nå i 2017 har vi valgt å legge de faste møtene litt på is pga svakt oppmøte. Men vi vil veldig gjerne komme i kontakt med medlemmer hvis behov og lyst til å prate melder seg. Idag prater vi mest på styremøtene som gjerne holdes hjemme hos Marianne.