PROGRAM 2. HALVÅR 2017

Vedlagt finner dere program for høsten og tiden frem til jul.

Vi håper dere har anledning til å delta på noen av arrangementene.