WAPR konferansen

Tema: «Hvordan skape rause og inkluderende lokalsamfunn»

En dag med fokus på lokal miljøutvikling og betydningen av dette for mennesker med psykisk helse og rus utfordringer
Onsdag 10. Mai, 2023 – Kl. 08.30 -15.30
Sted: NORCE sine lokaler – Auditoriet Nygårdsgaten 114 , Bergen. Like ved bybanestoppet på Nygård

Program WAPR- konferanse i Bergen 10. mai 2023