Skuddårsseminaret

Bakgrunnen for temaet er knyttet til utviklingen i vår vestlige verden med økt fokus på individualisering og økte sosiale, økonomiske og helsemessige forskjeller både nasjonalt og globalt. Den økende velstanden og individualiseringen i vår del av verden gjør solidariteten mer sårbar og skaper uklare grenser mellom solidaritet og egoistisk individualisme.

Arrangører: Senter for psykisk helse og rus, Universitetet i Sørøst-Norge, Solidaritetsforeningen Sjøstjerne og Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern i Norge.

Se program og mer info her