Program for markering av Verdensuken i Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund

28. sept. – 16. oktober 2020 Velkommen til markering av verdensdagen for psykisk helse 2020

Årets tema er ”Spør Mer”

«Spør mer» er tema 2 under paraplyen «Oppmerksomhet og tilstedeværelse». I 2019 har vi jobbet med «Gi tid» hvor vi oppfordret folk til å gi tid til seg selv og til hverandre. La oss bruke 2020 til å bruke denne tiden til å vise interesse for hverandre. God psykisk helse starter med gode relasjoner. Gode relasjoner bygges over tid og gjennom felleskap, åpenhet, respekt og nysgjerrighet.

Hvis du ønsker informasjon eller opplysninger om verdensdagsmarkeringen, kan du ta kontakt med oss.
Bikuben/LPP koordinator ved VD: Ann Kirsti Brustad
Tlf: 90 89 87 88  –  ann.kirsti@bikuben.net
Alle aktivitetene er gratis.

Ta med familie, venner og bekjente og benytt deg av de mange ulike og interessante arrangementene.

Vi ønsker lykke til med gjennomføring av alle årets Verdensdagsarrangementer.
Arbeidsgruppa Verdensdagen Harstad
Ann Kirsti Brustad Bikuben/LPP, Synnøve Larsen Bikuben, Lena kristin Madsen Fontenehuset, Viktor Brustad Mental Helse Kvæfjord, Kristoffer Rubach Biblioteket Harstad kommune, Geir Skjalmar Stedet Frelsesarmeen, Kirsti Valvik Olsen Mental Helse Harstad.

Se fullt program og mer informasjon her