New Public Management, det motsatte av solidaritet

11. november holdt landsstyreleder Christine Lingjærde et innlegg om konsekvensene av New Public Management i våre offentlige tjenester. Hun stiller spørsmål ved hvordan man kan styre sykehus etter prinsipper som kostnadseffektivitet og konkurranse. Hun kommer inn på tre alvorlige konsekvenser for pårørende, og hun kaller rett og slett New Public Management for det motsatte av solidaritet.

Her kan du se hennes foredrag på Universitetet i Sørøst-Norge: