Nettbasert kurs for brukerrepresentanter

Helse Sør-Øst har lansert en nettbasert opplæring for brukerrepresentanter innen spesialisthelsetjenesten for alle fire helseregionene.

Kurset ligger åpent og tilgjengelig for alle:

Kurs for brukerrepresentanter