LPP på miniseminar med helseministeren

Helse- og omsorgsministeren Bent Høye inviterte til et miniseminar om pakkeforløp i psykisk helse. Han hadde med seg alle sine statssekretærer i departementet, og alle regionhelseforetakene og bruker- og pårørendeorganisasjoner var invitert.

Målet med seminaret var å informere og diskutere viktige elementer innenfor pakkeforløp i psykisk helse. Det skal utarbeides et oppdragsdokument til Helse- og omsorgsdepartementet i 2016, og LPP var meget fornøyd med å bli invitert inn på et så tidlig stadium.

Det var først en kort presentasjon av pakkeforløp innen kreft, deretter informerte Torhild Hovdal,Seniorrådgiver/psykiater i Helsedirektoratet, om pakkeforløp innen psykisk helse i Danmark, deres løsninger og erfaringer. Presentasjonsbolken ble avsluttet av Ananke v/styreleder Arne Strand og prosjektleder Bjarne Hansen, som presenterte sine erfaringer med OCD-behandling.

Neste bolk var kommentarer og tilbakemeldinger fra regionhelseforetakene og bruker- og pårørendeorganisasjoner. Vi i LPP er jo opptatt av pårørendes involvering og rettigheter, og landsstyreleder Anne-Grethe Terjesen poengterte følgende:

– Vi i LPP er positive til pakkeforløp i psykisk helse. Ser vi på Danmark sin løsning, er det nedfelt systematisk pårørendearbeid, det er dedikert tid til pårørende og vi ser at vi kan være med før/under/etter behandling. Det er viktig at det blir bevilget nok penger slik at det blir en bred involvering av bruker- og pårørendeorganisasjonene, og at prosessen blir godt definert.

Det var mange konstruktive innspill og refleksjoner som kom frem på dette miniseminaret, og Helsedirektoratet fikk med seg et godt grunnlag for å jobbe videre med oppdragsdokumentet.

– Som alle sikkert har skjønt: dette blir utrolig spennende!, avsluttet helse- og omsorgsministeren og ønsket alle vel hjem.