Kutt i psykiatriske sengeplasser fører til dårligere behandling

NRK rapporterer om en ny studie fra Finland som konkluderer med at kutt i psykiatriske sengeplasser fører til dårligere behandling. I den sammenheng har NRK intervjuet fagpersoner, forskere, politikere og LPPs landsstyreleder, Christine Lingjærde.

Artikkelen kan du lese her: https://www.nrk.no/norge/ny-studie_-kutt-i-psykiatriske-sengeplassar-forer-til-darlegare-behandling-1.16189339