Kunnskapsbank

kunnskapsbankLPP har, på bakgrunn av samarbeid med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, fått mulighet til å utvikle en egen kunnskapsbank med fakta om pårørende og pårørenderollen.

Denne vil fortløpende fylles med publikasjoner, forskning, lovverk og fungere som en kilde for kunnskap om og for pårørende i sin egen rolle.

Kunnskapsbanken finner du her.

Dersom du har forslag til innhold som du mener bør med i denne banken, så vil vi svært gjerne ha et tips om det.

Vi understreker at det er pårørende som her er tema og ikke brukersaker. Selv om mange brukersaker er relevante og interessante for pårørende å ha kjennskap til, finnes det nok alternative samlinger av brukersaker, slik at vår bank skal være mest mulig og hovedsakelig direkte pårørenderelatert. Enkelte saker vil dog allikevel være så interessante for pårørende at de vil vurderes inkludert allikevel, selv om det i utgangspunktet går på pasient, og ikke nødvendigvis pårørende.

Tips sendes: lpp@lpp.no.