KS Læringsnettverk psykisk helse og rus – Recoveryorienterte tjenester

15 kommuner i Rogaland og Sunnhordland, samt representanter fra Helse Stavanger og Helse Fonna,  har siden høsten 2016 deltatt i et læringsnettverk i regi av KS (Kommunenes Sentralforbund). Fagfolk innen psykisk helse og rus har jobba i såkalte forbedringsteam for å vri tjenesten i recoveryorientert retning. Brukerorganisasjonene Mental Helse, RiO og LPP Rogaland har vært med i prosjektgruppa. Undertegnede har representert LPP Rogaland.

Etter vel et års arbeid er deltakerne i læringsnettverket kommet fram til et felles verdigrunnlag for tjenesteytingen. Verdigrunnlaget foreligger nå, se Recoveryorienterte tjenester-Verdigrunnlag A5 hefte. Jeg synes det er blitt bra – men sammen må vi minne om at pårørende/familien må trekkes inn i og inkluderes i bedringsprosessen til den/de vi er pårørende til. Ta med dere heftet – og minn helsetjenesten på at også pårørende har behov for å bli møtt med samme tankegang/holdning som brukeren. Vil du ha heftet i papirformat – ta kontakt!

Arnhild G. Ottesen, lokallagsleder