Gratulerer med LPP Pårørendesenter i Vestfold og Telemark (Pivete)

LPP Vestfold og LPP Telemark slo seg sammen høsten 2020, og har hatt en pangstart på samarbeidet med åpning av et nytt LPP pårørendesenter.

Pårørendesenteret tilbyr samtaler, selvhjelpsgrupper, kurs/opplæring og en arena hvor pårørende kan treffe likepersoner som forstår utfordringene en står i til daglig. I tillegg jobber Pivete også mot kommuner og helseforetak i fylket for å ytre pårørendes rettigheter og tilby ansatte veiledning i det å møte pårørende. Pivete har lokaler i Porsgrunn, og tilbyr sine tjenester i hele Vestfold og Telemark fylke. Mer informasjon finner du her: www.pivete.no

26. august var sekretariatet v/Linda og Anne-Sophie til stede på storåpning av Pivete. De to unge, dynamiske ordførerne i Skien og Porsgrunn, hhv. Hedda Foss Five og Robin Kåss, holdt taler og sto for den offisielle snorklippingen. I tillegg var det taler fra helseforetak og fremtidige samarbeidspartnere/brukere, omvisning, bevertning og vakker sang og musikk.

Det var folksomt på åpningen og det kom tydelig frem fra alle talere at Pivete ønskes hjertelig velkommen i fylket.