Årsrapport for LPP Indre Østfold 2022

Fra 2022 kunne vi igjen møtes og avholde møter uten restriksjoner, og året startet med at to av oss i styret var invitert til Askim til Fagskolen i Viken for å fortelle om hvordan det er å være pårørende til noen som er psykisk syk.

10. januar hadde vi vårt første temamøte. Da hadde vi besøk av leder på DPS, Indre Østfold, som snakket om depresjon. Så fulgte 4 månedlige samlinger, hvor vi hadde forskjellige foredragsholdere og forskjellige emner, som spiseforstyrrelser, psykose og emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse.

På høsten startet vi opp med et fysisk styremøte 24.08 for å gå gjennom høstens program. (ellers ble mye ordnet via telefon og email)
Oppstart 5 september med nytt temamøte. Da hadde vi besøk av Yvonne Kristoffersen fra
Sykehuset Østfold.

12.09 var tre av oss i styret på samling i Oslo kongressenter i forhold til innspill til psykisk opptrappingsplan, her var bl.a en stortingsrepresentant og en rådgiver fra regjeringen til stede.

Den 29.09 arrangerte vi filmkveld på Festiviteten, Mysen, hvor filmen «nattebarn» ble vist. Dessverre var det liten oppslutning. Vi skulle egentlig ha vist en film om pårørende, men hun som hadde laget filmen, Ellen Uglestad meldte avbud. Den filmen ble i stedet vist på Grandseminaret i regi av PIO senteret den 03.12.

I september var to i styret på to dagers ledersamling i Asker.

Fra slutten av oktober gikk vi over til å møtes hver 14. dag, og 14.11, 28.11, 12.12 hadde vi kurs i AIM som står for Anerkjennelse, Innsikt og Mestring. Foredragsholderne var Anne Britt Sandberg og Synøve Minde. Vi var 7 stykker på dette kurset som ga oss nye verktøy å jobbe med i forhold til våre syke familiemedlemmer.

Året ble avsluttet med et hyggelig julebord på Scandic hotell, Brennemoen.

Vi fikk i år kr 50.000 fra Viken fylkeskommune til «inkluderende frivillig møteplass». I samråd med Røde Kors Askim, har vi fått en fast møteplass på mandager i deres lokaler, sentralt på torget i Askim i like uker.
Vi kan se tilbake på et år med ganske mye aktivitet og med etter hvert flere på møtene, noe som er veldig oppmuntrende. Målet er jo å nå ut til flere, da vi tror det er mange som kan ha nytte av å bli kjent med LPP.
Vi har nå 24 medlemmer, men plass til mange flere og aktive medlemmer.

Guri Stoksbjerg (Sekr.)