«Jeg er redd.
Jeg er alene som pårørende til min mor. Hun er alvorlig psykisk syk og er tvangsinnlagt for tvangsbehandling etter en bekymringsmelding fra meg. Dette har vært en trygghet for meg de siste ukene. I dag fikk jeg beskjed om at hvis koronasituasjonen tilspisser seg må hun bli utskrevet, midt i behandlingen.
Muligens for behandlingen gir effekt. Dette gjør meg redd og stresset. Redd for hva som skjer med henne, redd for hvordan det vil gå utover meg. Hvordan det vil bli en økt belastning i en allerede belastende og sår situasjon.