Erfaringskompetanse, toppmøte 2019

Landsstyreleder og daglig leder deltok på Erfaringskompetanses toppmøte i april 2019. Tema for årets toppmøte var Bedre behandling og omsorg til mennesker med langvarige og alvorlige psykiske lidelser og evt. rusproblemer. På programmet:

 • Å regulere følelser
  Dag Øystein Nordanger, psykologspesialist ved RVTS vest og professor ved OsloMet
 • Kropp og sinn hører sammen – å forstå den syke
  Anna Luise Kirkengen, professor i allmennmedisin ved NTNU
 • Ønsket behandling vs. mottatt behandling
  Helen Louise Wesnes
 • Det sosiale livet er lite integrert i det psykiske helsefeltet
  Doktorgradsstipendiat Knut Ivar Bjørlykhaug
 • Aktiviteter og sosial støtte
  Arnhild Lauveng, spesialist i klinisk samfunnspsykologi og tidligere diagnosert schizofren
 • Den beste medisin kommer ikke fra dosett!
  Kjartan Mølstrevold, avdelingsleder i bofellesskap for alvorlig psykisk syke i Stavanger kommune

 

Her er landsstyreleders oppsummering av foredragene.

Oppsummering Toppmøtet 2019