12. august er Møteplassen i Ålesund; temaet er tilknytningsforstyrrelser

Møteplassen i Ålesund er en arena for erfaringsutveksling, fag og kunnskap om psykisk helse og rus.

Neste møteplass: mandag 12. august (se kalenderen)

Tema: Tilknytningsforstyrrelser

Om foredragsholderene:

Inger-Mari Eidsvik er utdanna traumeterapeut IoPT. Ho har i mange år vore oppteken av årsaka til psykiske lidingar/diagnoser. Diagnoser beskriver berre symptom, sier ingen ting om årsaka. Kan samanbrotet mennesket opplever i krise handle om tilknytningsforstyrrelser? Om erfaringer tidlig i livet? Ei utrygg identitetsutvikling? Kan det vere slik at når vi opplever krise som voksen så aktiverer vi kjensler som vi ikkje har ord for? Kan kroppen og sinnet huske frå det førspråkelige stadiet? Er det vår sårbarheit?

Inger-Mari har sjølv erfaring frå psykiatrien. Ho trur at det er viktig at den enkelte forstår seg sjølv ut frå si historie. At ein er raus mot det barnet ein eingong var. Ho trur på forståelsen som metode og relasjonen som redskap. Ho trur ikkje på ein biomedisinsk psykiatri, men på ei humanistisk tilnærming til mennesker i krise.

Arild Kvamme hadde et godt liv frem til det utenkelige skjedde, han ble alvorlig psykisk syk. Det fulgte mange tunge år i psykiatrien før han gjennom god hjelp, selvutvikling og engasjement i brukerorganisasjonen Mental Helse ga han tilbake troen på seg selv og på livet. Arild arbeider i dag som erfaringskonsulent i Pårørende Ålesund og omegn, og gir videre av sine dyrkjøpte erfaringer.

«Vendepunktet for meg var da jeg forstod betydningen av tilknytning,» sier Arild.

 

Møteplassen er et samarbeid mellom Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) Ålesund og omegn, Mental Helse Ålesund og Kirkens Bymisjon Møre.

 

Mer informasjon om arrangementet finner du her: https://www.facebook.com/events/407688879839942

 

Enkel bevertning; arrangementet er åpent for alle