Seminar om schizofreni 12. og 26. oktober 2022

Undervisningsseminar om psykoselidelser og schizofreni

I samarbeid med Forsknings- og utviklingsavdelingen, Psykisk helse og rus, Vestre Viken, arrangerer LPP Asker og Bærum undervisningsseminar om psykoselidelser og schizofreni 12. og 26. oktober 2022.

Mer informasjon finner du her: Seminar om schizofreni