Pårørende Møteplass Tromsø

Program for våren 2020 Plakat  

Pårørende Møteplass i Tromsø

Høstprogram   2019 Høst Plakat1.PM

Invitasjon til Pårørende Møteplass

En gjensidig lærearena for pårørende og fagfolk. Pårørende Møteplass Plakat Tromsø 22 mai 18