INVITASJON TIL ÅRSMØTE ONSDAG 6. MARS 2019

Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen til årsmøte 2019.

Se vedlagte fil for saksliste og informasjon om tid og sted. innkalling årsmøte 2019 – 2