Høsten 2019

 

Hei!

Velkommen til LPP Indre Østfold!

Vi ønsker alle velkommen til et arrangement i samarbeid med Spydeberg og Hobøl kommune onsdag 9. oktober 2019!

Dørene åpnes kl. 17.30 for loddsalg, kafé og utstilling i lokalene til psykisk helsetjenestes dagsenter i Nordmyrstubben 15a på Løvestad.

Programmet begynner klokken 18.30 med Mats Grimsæths foredrag.

Ole Kopperud synger og spiller.

Vi gir fokus til psykisk helse!  … Vi gir tid!!! …. en dag i forkant for «Verdensdagen for psykisk helse»!

LPP indre Østfold har tatt en pause med samtalegruppa i Frivillighetens Hus. Vi bestemte å sponse kafégruppa fra Løvestad med midler, og vi besøker Kastet gård i den forbindelse. Vi avventer respons fra medlemmene, og inviterer dere til Kastet gård aktivitetssenter, Slemmestadveien 32, 1480 Kråkstad. Vi holder av første torsdag i måneden til eventuelle hyggetreff der. Kontakt Marianne på tlf 90206269!

En god nyhet for medlemmene er at LPP Indre Østfold også vil sponse seminardeltagelse som LPP Nedre Glomma arrangerer 1-2 november på Hankø. Meld dere på! Nedre Glomma har snekret sammen et flott program, våre medlemmer er selvfølgelig velkommen på foredrag i Fredrikstad også!

Marianne var på en kjempefint landsmøte på Lillestrøm. Det var utrolig hyggelig og inspirerende. Vi fikk en klar oppfordring til å delta politisk. Gi ut LPP´s løpesedler før lokalvalgene nå! Meld ifra til Marianne hvis du har lyst til å være med som brukerrepresentant i de forskjellige råd som må nedsettes etter valget – råd for mennesker med nedsatt funkjsonsevne.

Ellers er det mye interessant som foregår i våre nærområder. Follo har hatt besøk av Arne Kallekleiv for å vurdere oppstart av Møteplass-konseptet. Vi håper at Østfold følger etter! Det er en metode som kan øke forståelsen for pårørendes situasjon og også gi gjensidig læring når ansatte får satt av midler som gir dem mere tid til å lytte og også forklare.