LANDSFORENINGEN FOR PÅRØRENDE INNEN PSYKISK HELSE

VEDTEKTER

Vedtatt på LPPs landsmøte, juni 2019.

LPP vedtekter, vedtatt juni 2019