LANDSFORENINGEN FOR PÅRØRENDE INNEN PSYKISK HELSE

VEDTEKTER

Vedtatt på LPPs landsmøte, juni 2019.

LPP vedtekter, vedtatt juni 2019

ETISKE RETNINGSLINJER

Vedtatt av landsstyret, juni 2022

Etiske retningslinjer for LPP (pr juni 2022)