Årsberetning fra Salten

Dette året har vært spesielt og krevende – men også til ettertanke; kanskje er et slikt hissig og uforutsigelig virus en påminnelse om at vi, verdens folk og land, må stoppe opp, ikke ta tingene helt for gitt. Vi kan ikke gjøre de samme tingene som før, med reiser, uteliv, og alle mulige sosiale sammenkomster – må holde oss mye mer hjemme, i vårt nærmiljø, men også kunne finne adspredelse og rehabilitering i vårt lands spennende og varierte naturlandskap. Og så er de fleste av oss ganske utholdende, «står han av» som vi nordlendinger sier, og klarer å forholde oss til restriksjoner og et noe begrenset sosialt liv – så lenge det kreves. Men noen, både pårørende og familiemedlemmer, har slitt mer pga (påtvunget) isolasjon, spekulasjoner og frykt for å bli utsatt for noe som ytterligere virker hemmende på den daglige livsførsel.
Jeg tenker det ikke har hatt så store konsekvenser for driften av vårt lokallag, LPP Salten.
Vi gjennomførte Årsmøtet i juni, på vanlig måte, i et godt egnet kommunalt dagsenter, Villa Vekst. Her har både Mental Helse Bodø og vår forening kunnet disponere lokaler for styremøter, tema- og medlemsmøter. Vårt Årsmøte ble organisert på en god måte, og det var også et relativt bra oppmøte fra våre medlemmer.

Valg av styremedlemmer falt noe uheldig ut for foreningen; vi mistet to av medlemmene i styret, som pga lang fartstid og en krevende arbeidssituasjon valgte å trekke seg. Og sist høst måtte et annet styremedlem trekke seg pga sykdom.
Vi har så langt klart å rekruttere to nytt styremedlemmer (hvorav en vara), men jobber videre med saken.
Vi hadde et ordinært styremøte i september hvor vi blant tok opp et nærmere samarbeid med Mental Helse Bodø.
Dette har vært på planen ei stund; vi har nå fått til en avtale om at vi skal arrangere et felles temamøte over nyttår.
MHB nye leder jobber som erfaringskonsulent innenfor kompetansesenteret for psykisk helse og arbeid, og har således et godt innblikk i Nordlandssykehusets tilbud til familiemedlemmer mv, med psykiske lidelser. Tema for møtet vil være å se nærmere på, og i dialog med hva spesialisthelsetjenesten kan tilby pr d.d., og i denne forbindelse invitere inn representanter fra Akuttpsykiatrien, fra de åpne avdelinger, VOP, samt også se på erfaringskonsulentene roller og perspektiv i behandlingsprosessen.
Så har vi frisket opp et gammelt godt tiltak, og fått til såkalt Kafetreff for våre medlemmer. Vi tok en ringerunde til flere av medlemmene, og fikk bekreftet at dette var interessant; kanskje var det OK å få en anledning til å komme seg litt «ut av husan», være sosial, sammen med andre som de deler mange erfaringer med.
Vi gjennomførte første kafetreffet 10.november, på Villa Vekst (se ovenfor). Det var relativt godt oppmøte, på bakgrunn av hensyntagen til begrensninger i antall deltakere, samt øvrige Corona-restriksjoner. Vi vil prøve å få til et månedlig treff, med oppstart i løpet av januar/februar. Dette møtet gav oss også kunnskap om at det foruten å komme sammen med andre medlemmer, også er behov for å kunne snakke og reflektere om egen situasjon, håndtering av daglige utfordringer, samt å se på hva psykiatrien har kunnet tilby i det enkelte tilfelle; herunder få frem ulike perspektiver på medisineringens positive og negative sider. For mange er et medikamentfritt behandlingstilbud nærmest en utopi, til tross for at hvert enkelt helseforetak er pålagt å tilrettelegge for dette!

Vi ønsker dere alle en riktig god jul – og vel inn i det nye året!

LPP Salten
v/leder Helge Jenssen
Bodø