Nyttårsbrev fra Pivete Senteret

Dette har vært litt av ett år for oss i LPP Vestfold og Telemark. Mens Coronarestriksjoner herjet landet, satt vi i vår lune stue og skrev søknader for å realisere drømmen vår om å starte opp vårt eget pårørendesenter. Heldigvis så trodde dere samarbeidspartnere, andre organisasjoner og Helsedirektoratet på ideen vår, og i august kunne vi åpne dørene.

Siden da har vi hatt en overveldende respons fra pårørende, kommuner og helseforetak, men fortsatt ønsker vi flere på banen i 2022. Sentrale Telemark har vært dominerende, Vestfold står for tur.

Vi har hatt fine temakvelder denne høsten med ulike forelesere. Her er målet lave skuldre, pårørendeperspektiv og lav terskel for deltakere å komme å spørre om det de lurer på. Temaer vi har hatt har blant annet vært om spiseforstyrrelse, Barn som pårørende, ulike behandlingsmetoder, selvmordsforebygging og pasientrettigheter.

Nå på tampen av året ble vi oppmerksomme på at rundt 220 nærpersoner til psykisk syke har søkt kontakt med oss på den ene eller andre måten. Med hele 1,9% stillinger er vi stolte over hva vi har fått til. Det har vært mye, men utrolig morsomt, givende og spennende å få lov til å drive med det vi brenner for.

Vi skal innrømme vi flere ganger har spurt oss: «hvor skulle disse menneskene gått for å få hjelp om ikke vi var her?» Vi får pårørende i krise sendt til oss fra sykehus og kommuner. Mange finner annonsene våre på Facebook, andre mottar råd fra andre som vet om oss. Uansett er vi takknemlig for at så mange setter pris på den jobben vi gjør og henviser de som trenger det til senteret.

2022 nærmer seg, og vi har så vidt startet prosessen vi ser for oss. Vi har ett langstrakt fylke og det er så mange der ute vi gjerne skulle truffet og delt av vår likepersonserfaring. Vi ser jo at behovet for ett senter er stort så vi gir oss ikke. Starten av 2022 blir det igjen å skrive søknader for å få utvidet tilbud til pårørende der pårørende er. Når hverdagen er tøff er det ikke lang reisevei som kan prioriteres. Derfor er det viktig for oss å ha ett pårørendesenter som er fleksibelt og nært.

www.Pivet.no
Facebook og Instagram @Pivete.Senteret