En læringsarena for pårørende og fagpersoner innen psykisk helse

MØTEPLASS er en arena for et likeverdig møte og gjensidig læring mellom pårørende og fagfolk, der pårørendes situasjon er i fokus.

Her treffes pårørende og fagfolk til en likeverdig dialog om hvordan det er å leve tett på familiemedlemmer med psykiske utfordringer, og hvordan hjelpeapparatet fungerer innen det psykiske helsefeltet.

MØTEPLASS drives i et samarbeid mellom LPP og

  • helseforetak
  • lærings- og mestringssentre
  • kommuner
  • brukerorganisasjoner, brukerstyrte sentre eller andre lokale/regionale aktører

LPP har p.t. aktive møteplasser i Drammen og Harstad/Kvæfjord. I tillegg er vi godt i gang med opplæring i Sogn og Fjordane i kommunene Førde og Nordfjordeid, slik at disse blir operative f.o.m. 2019. Flere kommuner/lokallag står på venteliste for å opprette MØTEPLASS i løpet av 2019.

MØTEPLASS-teamene treffes til erfaringsamlinger to ganger pr. år. Foreløpig dato for neste erfaringsamling er 15. november 2018.

Det er etablert et fagråd for MØTEPLASS. Les mer om fagrådet her: Mandat fagråd

Brosjyre Møteplass bokmål  |  nynorsk

Brosjyre Pårørende Møteplass

Nyheter

Møteplass erfaringssamling

Møteplass erfaringssamling Litt om Møteplass først🙂 Målet er å: Øke Brukermedvirkning Kompetanse heving/kompetanseutvikling Skape et godt sted å møtes for pårørende og fagfolk Igår…

Pårørende Møteplass Harstad - Vår 2019

Lever du med noen i familien som strever psykisk og/eller har utfordringer med rusmidler? På Pårørende Møteplass treffes pårørende og fagfolk for å utveksle erfaringer og kunnskap om å leve…

Teieplikt - på godt og vondt

I 2018 starta Nordfjord Psykiatrisenter (NPS), Stryn kommune, Eid kommune og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, LPP, eit samarbeid om «Møteplass – for helsefremmande dialog mellom…