Christine Lingjærde – landsstyreleder

Da jeg ble spurt om jeg kunne tenke med å bli leder for LPP Norge, følte jeg meg beæret, men også litt overveldet og engstelig. Det er et stort ansvar og mye arbeid. Så tenkte jeg litt nærmere på min erfaring som styreleder i LPP Bergen (2012 – til i dag), og som seksjonsleder og regionleder for språk på Folkeuniversitetet Vestlandet (1993-2017, er nå pensjonist). I begge tilfellene har hovedingrediensene vært stort ansvar og mye arbeid, men takket være trofaste og dyktige medarbeidere, styremedlemmer og nestledere rundt meg, har disse rollene vært mye mer givende enn slitsomme.

Å jobbe med en gruppe som brenner for samme sak, og som støtter hverandre, er helt fantastisk. Så det var lett å takke ja. I dag takker jeg for tilliten, og gleder meg til å vie enda mer tid og energi til LPP.

Jeg er sveitsisk statsborger med franske røtter. Jeg kom til Norge i 1982, og ble ferdig cand.philol. ved UIB i 1993. Hjemme for meg er Sandviken i Bergen, men selv om vi er i Norge, og min mann norsk, snakkes det kun fransk i huset vårt.

Den jeg er pårørende til var innlagt mellom 1993 og 2010. I løpet av alle disse årene ble jeg kjent med psykiatriens mange ansikter, og kjempet som en løvinne for så vel pasientens som min egen rett.

Carl Fredrik Aas – nestleder

Ingrid Matheussen

Sykepleier og lærer. Valgt inn i landsstyret i 2017. Sitter i diverse råd og utvalg. Mangeårig styremedlem i LPP Oslo. Opplever det meningsfullt og viktig å arbeide for at den psykiske helsetjenesten skal bli mer brukerstyrt og bli til hjelp for den som sliter. Ønsker å bidra til at samarbeidet mellom helsepersonell, familien og nettverket til den som skal ha hjelp, skal bedres og at brukerens ressurser kan få fokus.

Nils Arne Nes

Utdannet sivilingeniør i elkraft. Bor i Steinkjer. Medlem av landsstyret fra 2017. Representerer LPP i NAPHAs referansegruppe. Har vært styremedlem i LPP Trøndelag i 6 år, derav 2 år som leder.

Anna Cecilie Jentoft

Mamma og bonus mommo til to. Valgt inn i landsstyret i 2017. Brenner for å bryte ned tabu, og tidlig og riktig hjelp. Sitter i diverse råd og utvalg.

Hanne Tuvnes

Trønder bosatt i Porsgrunn. Leder i LPP Telemark fra april 2019 og nytt styremedlem i landsstyret i år. Jeg er mamma til tre, utdannet vernepleier og har jobbet som miljøterapeut og leder med brukere og pårørende i kommuner i hele mitt yrkesaktive liv, helt til jeg en dag sto i pårørendesituasjonen selv.

Jeg brenner for gode møteplasser for pårørende. For at pårørende skal få en stemme. For tidlig innsats og gode hjelpetiltak i kommuner i form av tilrettelagte boliger og meningsfull aktivitet tilpasset den enkelte.

Anne Helene Lindseth

Utdannet cand. oecon. fra UiO. Har arbeidet 20 år i offentlig forvaltning og i 20 år i Virke. Arbeider i dag som fagsjef i Virke. Valgt inn i landsstyret i 2017, først som varamedlem, deretter som fast styremedlem siden juni 2018. Leder i Bærum LPP fra 2017 og styremedlem i LPP Akershus fra 2018. Medlem og nestleder i brukerutvalget i Vestre Viken HF i mange år. Flere verv i FFO Akershus og FFO regionalt.