Møteplasser for pårørende

Flere av våre LPP lokallag arrangerer kafeer og møteplasser for deg som pårørende. Det å møte og snakke med andre i en lignende situasjon kan være godt. Få og del tips om hvordan best takle det som kan være en krevende pårørende rolle gjennom møteplasser arrangert av ett lokallag nær deg.

Se også oversikt over våre lokallag for å få mer informasjon om møteplasser og arrangementer hos ditt lokallag.