Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse er til for deg som er pårørende til en som er psykisk syk.

Pårørende skal bli spurt og oppleve å bli hørt. Derfor arbeider vi for å vise at pårørende er en ressurs og en del av løsningen for den som er syk, og at deres erfaringer skal bli tatt på alvor av helsevesenet og kommunene.

LPP er en pådriver for å styrke tilbudet innen psykisk helsevern ved en bedret kommunikasjon mellom brukere, pårørende, behandlere og myndigheter.

Kontingent – pr år

Enkeltmedlemskap: 290 kr

Familiemedlemskap (2 personer): 420 kr  + 64 kr pr person utover dette

Ungdomsmedlemskap (t.o.m. fylte 30 år): 150 kr

Støttemedlemskap personlig: 290 kr

Støttemedlemskap bedrift/organisasjon: 560 kr

 

Medlemsfordeler

Som medlem i LPP kan du benytte deg av FFOs hotellavtale og få gode priser på overnatting hos Scandic, Thon og Choice-kjedene. For nærmere informasjon om bestilling se FFOs nettside http://www.ffo.no/organisasjonen/hotellavtaler/

 

Flere av våre lokallag har gjort egne avtaler lokalt så ta gjerne kontakt direkte for å få informasjon om disse.