Er du barn avforeldersøskenpartner eller nær venn til noen som sliter med psykiske helseproblemer og/eller rusproblematikk? Da bør du kontakte LPP Kristiansund og omegn. Hos oss får du møte andre med liknende erfaringer. For å melde deg inn i LPP, trykk her, eller ring 22 49 19 22.

Som medlem av LPP Kristiansund og omegn får du:

  • PsykoppNytt 4 ganger i året
  • Tilbud om kurs, konferanser og seminarer
  • Muligheten til å møte andre med lignende erfaringer gjennom medlemsmøter, temakvelder og likepersonssamtaler
  • Tilbud om sosiale og kulturelle arrangementer

Våre hovedpilarer:
Verdighet: Et samfunn kjennetegnes av hvordan det behandler
sine svakeste
Omsorg: Både for de psykisk syke og deres pårørende
Løsninger: Både lokalt og sentralt

 

Klippfiskkjerringa i Kristiansund

Kontakt lokallagsleder for mer informasjon:

Turid Helland Pleym
Tlf: 902 09 941 – E-post: turple@online.no
Adr: LPP Kristiansund og omegn v/ Turid Helland Pleym, Linneaveien 7, 6518 Kristiansund.

Vi møtes i Bødtkers gate 22, 1. etasje.

LPP har også en rådgivingstelefon, der du får snakke med andre pårørende i samme situasjon. Ring: 22 49 19 22. Åpningstider er mandag-fredag kl. 10-15. Tirsdager kl. 10-19.

Click here to add your own text