Infoskriv juni 2022

Kjære alle medlemmer i LPP Trøndelag.

Nå er møtevirksomheten i gang på vanlig vis, og styret i LPP Trøndelag er etablert med to nye styremedlemmer. Vi har hatt to planleggingsmøter og et lite kurs i organisasjonsutvikling, slik at nå synes vi at vi er godt i gjenge.

 

Planer for 2022:

Faste medlemstreff – uformelle møter på Egon Prinsen.

Vi har flyttet vårt månedlig café-treff i Trondheim til onsdag ettermiddag, kl 1730. Tidspunktet er valgt for da serveres pizza-buffet, som da LPP spanderer på de som kommer. Da blir det ikke så travelt med å dra hjem og spise før vi treffes. Vi sender ut påminning der vi informerer om tid og sted. Første gang nå er 17. august. Vi legger ut datoer for café-treffene på hjemmesida vår, lpp.no.

Noen fra styret vil være ansvarlig for møtet og være tilstede for å samtale / svare på spørsmål m.v. LPP reserverer  bord, men ingen påmelding.

LPP har etablerert en møteplass på Steinkjer sammen med pårørendeorganisasjonen Ivareta, som er en organisasjon for de som er berørt av andres rusbruk. Vi er blitt inspirert til å ha møteplassen rundt et bål. Det er ofte lettere å snakke sammen om det er som er vondt og vanskelig i friluft. Siste møteplass-treff hadde vi 1. juni i en gapahuk med bål og bålkaffe og ni personer til stede. Det ble gode samtaler og refleksjoner.

 

Det planlegges to medlemsmøter i høst, i september og november med faglig og sosialt innhold – og god mat. Vi ønsker at våre medlemmer skal få et påfyll i en vanligvis krevende hverdag. Vi håper flest mulig finner det nyttig og ønsker å delta.   Denne høsten tilbys beklageligvis ikke gruppetrening da det var altfor få deltakere i forhold til kostnaden på tilbudet.

Vi ønsker dere alle en fin sommer – og ønsker vel møtt til en fin møtehøst med gode samtaler. Ta kontakt for tips og / eller spørsmål.

 

Beste hilsen fra styret    Astrid Skjelbred, Evelyn Stene, Bjørg Haagensli,