«Som pårørende har vi fått noen utfordringer. Utskrevet fra DPS døgnpost en uke kortere enn planlagt opphold blir det vi som nærmeste som får ansvaret for vedkommende. Det er betryggende å ha den vi er pårørende til boende hjemme hos oss fortiden og ikke i institusjon. Men, det er krevende for alle parter. Det er […]