Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august, kl 1200 – 1330.

 

Hva er utfordringsbildet? Hva kan manglende brukermedvirkning føre til?

Helsedirektoratet er i gang med å lage nasjonale anbefalinger for brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse.

Webinaret er startskuddet for dette arbeidet, og vi ønsker å ha dere med oss fra starten av.

Webinaret er åpent for alle og krever ikke påmelding.

Mer informasjon og lenke til streaming finner du her: https://www.helsedirektoratet.no/konferanser/nasjonalfaglige-anbefalinger-om-brukermedvirkning-innenfor-rus-og-psykisk-helse