Årsmøte 2019 – Innkallinga som er sendt ut.

Årsmøtet i år har vi tirsdag 5.mars kl 1900 på Nær-Kolås.

Alle medlemmer har fått innkalling, men her ligg kopi for dei som er interessert.

lpp_innkalling_aarsmoete2019_UT