Vel gjennomført Landssamling og Likemannskonferanse

DSC_0068

LPP avholdt sin årlige Landssamling og Likemanskonferanse på Thon Hotel Arena på Lillestrøm den 2.-3. november 2013. Programmet var variert, med Landssamling på lørdags morgen hvorDSC_0016 1 landsstyreleder Anne-Grethe Terjesen og nestleder Atle Utkilen startet dagen med en gjennomgang av LPPs handlingsplan, status og prioriterte oppgaver.

LikemannsDSC_0030konferansen startet opp lørdag etter lunsj med Ordføreren i Skedsmo kommune, Ole Jacob Flæten, som ga oss innblikk i hvordan vi skulle nå frem til riktige beslutningstakere. Flæten nevnte blant annet at det er viktig at vi bruker politikerne, og ikke mister troen på dem.

Kommunikasjonen kan være via brev, telefon, møte opp for å prate, stille spørsmål via interpellasjoner eller møte opp på spørretimen i kommunestyret. Han mente også at lokalavisa er en viktig samfunnsaktør som kan benyttes for å belyse sin sak.

-Vi trenger interesseorganisasjoner for å holde politikerne i ørene, uttalte Flæten hvor forsamlingen svarte med å humret godt, men som også hadde konstruktive og kritiske spørsmål etter endt foredrag.

Etter en kortfattet pause ble ballen sendt videre til kommunikasjonsrådgiver og høyskolelærer Dag Inge Fjeld. Han holdt et forrykende foredrag om effektiv omdømmebygging av ideelle organisasjoner. Han meDag Inge Fjeldnte at det var tre punkter en må tenke på vedr. omdømmebygging: 1. Vær først ute i en kategori, 2. Viktig å rendyrke, ikke være for alle, og 3. Bygge kategorien først og derigjennom organisasjonen.

Han definerte omdømmebygging som «jakten på et relevant differensiert løfte og en fremtoning som harmonerer». Man må være krystallklar på hva man står for. Det er viktig å si noe relevant, men som er ulikt og gjør at vi skiller oss ut, mente Fjeld som blåste opp forslaget til nytt slagord for LPP: «Gi de pårørende en formell stemme».

LikeMarianne Røiselandmannskonferansens siste eksterne foredragsholder var Marianne Røiseland, rådgiver i TV2. Hun fortalte konsekvensene av informasjon som publiseres og hva som passer seg og ikke passer seg for media. Hun minnet oss på om at historier lever videre selv om dagens avis blir kastet i morgen. Hun hadde videre noen tips til hvordan en skulle bruke media, hva en bør tenke på og hvordan en bør gå frem.

Landsstyret arrangerte deretter en kort spørretime, hvor stort og smått ble besvart, og så var det tid for å fordele seg på paralellsesjoner. Lørdag arrangerte landsstyret og sekretariatet tre paralellsesjoner, hvor en kunne bli kurset i LPPs nettsider og LPPs medlemsregister eller en kunne delta på sesjonen om samhandlingsreformen.

Etter en god natt søvn, og litt avslapning i bassenget for flere, var tiden igjen kommet for å samles i salen. Landsstyremedlem Toril Krogsund holdt et engasjerende og underholdende foredrag om brukerrepresentanter, der hun belyste tre viktige spørsmål: hvem, hva og hvordan?

Deretter slapp landsstyremedlem Borghild Spiten Mathisen til med tips om hvordan en kan øke aktiviteten i eget lokallag. Her var forsamlingen svært aktive med innspill, og tiden fløy av sted til en måtte løpe videre til dagens paralellsesjoner; kurs i LPPs nettsider, informasjon om organisasjonsarbeid eller samhandlingsreformen.

Landsstyreleder Anne-Grete Terjesen og nestleder Atle Utkilen avsluttet årets Likemannskonferanse med å informere kort om organisasjonen og veien videre og ønsket alle vel hjem.

 

Under følger presentasjonene og annet materiell fra samlingen for deltakerne:

Handlingsplan

Hvordan nå frem til beslutningstakerne, Ole Jacob Flæten

Å eie egen historie, Marianne Røiseland

Spørretimen

Brukerrepresentant, Toril Krogsund

Delsesjon Organisasjonsarbeid

Gruppeoppgaver – svar

Brukerveiledning LPPs nettsider

Brukerveiledning LPPs medlemsregister