Veileder for Fylkesmannens behandling av klagesaker etter psykisk helsevernloven § 4-4

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for fylkesmannens klagebehandling av klager på vedtak om behandling uten eget samtykke (psykisk helsevernloven § 4-4).

Formålet med denne veilederen er å ivareta pasientenes rettssikkerhet ved å sikre forsvarlig saksbehandling av klager på vedtak om behandling uten eget samtykke.

Veilederen skal bidra til likebehandling og sikre rett prioritering av disse hos fylkesmannen.

Veilederen kan lastes ned her