Undervisningsseminar om psykoselidelser

Hensikten med seminaret er å gi kunnskap om hvordan man kan forstå psykose, hva som er god behandling og hva som kan bidra til å støtte den enkelte i bedringsprosessen. Fagkunnskap og erfaringskunnskap vil formidles.

Seminaret arrangeres i et samarbeid mellom Klinikk for psykisk helse og rus -Forsknings-og utviklingsavd, og Bergfløtt Behandlingssenter. Seminaret er gratis, åpent for alle og arrangeres 14. og 28. april 2015, kl 17.30 -20.00.

Mer informasjon her