Toppmøte 2014: «Med rett til å velge. Dialoger om medisinfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern».

program-toppmøte LITENÅrets toppmøte innen psykiske helse og rus blir holdt på Thon Hotel Opera i Oslo den 09. oktober 2014, og arrangeres av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, i samarbeid med 26 medarrangører. Med på programmet er blant annet helseminister Bent Høie og tidligere danske statsminister Poul Nyrup Rasmussen.

Målet med toppmøtet er å skape et nasjonalt forum hvor det samles brukerorganisasjoner, profesjonsorganisasjoner, fagmiljøer, utdanningsinstitusjoner og helsepolitiske topper til et møte med fokus på fremtiden. Det blir dialog om hva som er virksomme metoder, hvordan få til mer verdige tjenester og hva som trengs for å fremme mangfoldet i behandlingstilbudene. Ønsket er at samtlige aktører innen psykisk helsefeltet kan være sammen om å finne de gode løsningene.

Hver femte nordmann blir på et eller annet tidspunkt rammet av psykiske problemer og hver annen familie kommer i kontakt med de psykiske helsetjenestene. Psykisk sårbarhet og psykiske lidelser er et
omfattende samfunnsproblem. Det er bare ikke blitt en reell folkesak ennå.

Programmet kan du lese her: program-toppmøte

Les mer på www.erfaringskompetanse.no.