To nye doktorgrader

Øyfrid Larsen Moen og Hege Skundberg Kletthagen har disputert med to nye avhandlinger som er relevante for pårørende å kjenne til. Disse går på pårørenderollen til barn med ADHD og for pårørende til noen med alvorlige depresjoner.

Larsen Moens avhandling «Everyday life in families with a child with ADHD and public health nurses’ conceptions of their role» finner du her.

Skundberg Kletthagens avhandling «Everyday life of relatives of persons suffering from severe depression : Experiences of health, burden, sense of coherence and encounters with psychiatric specialist health services» finner du her.