Samtalegruppen på Grindestua i regi av LPP Asker

Grunnet ønske fra de oppmøtte pårørende, om fagpersoner tilstede på møtene, må vi sette gruppen på vent.

Dette inntil Asker kommune kan stille med fagpersoner som leder Pårørendemøter med samtaler.

Vi kommer tilbake med ny informasjon så fort noe foreligger

Med vennlig hilsen

LPP Asker styret