Samtalegruppe for pårørende ektefelle/samboer/kjæreste til noen med psykiske helseproblemer

PIO-senteret kjører faste samtalegrupper for pårørende og nå har vi noen ledige plasser på gruppen for ektefeller/samboer/partner som snart starter opp.

Datoer: 4. november, 11. november, 18. november, 25. november, 2. desember og 9. desember. Samtalegruppen går over seks ganger fra kl 16.30-18.00 hver gang. Det er plass til 8 deltagere.

Sted: PIO – ressurssenter for psykisk helse, Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo.

 

I en gruppe vil du møte mennesker i liknende livssituasjon. Du vil kunne få råd og veiledning knyttet til det å være pårørende. Gruppemøtene vil gi informasjon om lover og rettigheter, medisinering og behandling, tjenesteapparatet i Oslo. Du har i gruppen mulighet til å trene på grensesetting og kommunikasjon som demper konflikt i stedet for å forsterke. Du kan bringe inn konkrete episoder som kan brukes til å finne problemløsning, og øke forståelse for psykisk lidelse og hvordan reagere på avvikende atferd.

Gruppene vil bli ledet av Karen Marie Kjønnøy og Liv Nilsen. Begge med faglig bakgrunn fra Oslo Universitetssykehus, Ullevål og erfaring fra å lede psykoedukative flerfamiliegrupper.

 

For mer informasjon og/eller påmelding ta kontakt på tlf 22 49 19 22 eller pr e-post (ole@lpposlo.no). Alle som er interessert i å delta i samtalegrupper ved PIO-senteret må ha en kort førsamtale enten per telefon eller etter avtale.